Droga Krzyżowa dla dzieci w Sterling Heights

Posted on Mar 15, 2013

Droga Krzyżowa dla dzieci w Sterling Heights

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest piękną modlitwą rozważania męki Jezusa. Dzieci z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sterling Hts. również licznie uczęszczją na swoją dziecięcą Drogę Krzyżową, którą prowadzą Siostry. Oglądamy obrazy na ekranie i roważamy, co Jezus za nas cierpiał, albo od stacji do stacji niesiemy krzyż i każde dziecko chce mieć swój udział, nawet to najmniejsze – co widać na zdjęciach.