Lectio Divina w Sterling Heights, Michigan

Posted on Dec 23, 2012

Lectio Divina w Sterling Heights, Michigan

Dnia 15 grudnia 2012 w parafii Martki Bożej Częstochowskiej odbyło się już drugie w tym roku spotkanie ze Słowem Bożym drogą „Lectio Divina”, które prowadzą s. Wioletta i s. Beata. W Roku Wiary pochylamy się nad Ewangelią św. Marka, by pozwolić Jezusowi formować nasze serca, abyśmy stali się prawdziwymi Jego uczniami. Na nowo odkrywaliśmy nasze powołanie do „bycia z Chrystusem” w codzienności naszego życia. Jest to wielka radość, ponieważ coraz więcej ludzi odpowiada na zaproszenie do pogłębienia swojej wiary i relacji z Jezusem poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże.