Opłatek Polskiej Szkoły w Phoenix

Posted on Dec 22, 2012

Opłatek Polskiej Szkoły w Phoenix

Wychowawcy klas wspólnie z rodzicami przygotowali spotkanie opłatkowe , które odbyło się na ostatnich zajęciach przed świętami.  Klasa siódma i I licealna przygotowały program artystyczny nawiązujący do Wigilii i świąt Bożego Narodzenia.  Obecny na szkolnym opłatku Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, Ks. Tomasz Sielicki, wspólnie z Proboszczem i Sr. Bożeną poprowadzili całą uroczystość.