Rozważanie Siostry Delegatki na czuwaniu za Polonię

Posted on Nov 20, 2012

Rozważanie Siostry Delegatki na czuwaniu za Polonię

Maryjo Matko Kościoła i Królowo Polski… jak każdego wieczoru stajemy do Apelu Jasnogórskiego, zawierzając Ci rzesze ponad 3 milionów naszych braci rozproszonych po wszystkich kontynentach świata.

Maryjo stajemy przed Tobą w czasie rozpoczynającego się w Kościele św. Roku Wiary i chcemy od Ciebie Matko uczyć się i na nowo odkryć treść wiary, którą wyznajemy, przeżywamy i o której świadczymy.  O Twojej Maryjo postawie wiary przypomina nam Ojciec św. w liście Porta Fidei

Przez wiarę Maryja przyjęła słowa anioła i uwierzyła w zapowiedź, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1, 38). Gdy nawiedziła Elżbietę, z Jej ust popłynęła pieśń na cześć Najwyższego, za cuda, jakich dokonuje w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1, 46-55). Z radością i drżeniem wydała na świat swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2, 6-7). Zaufawszy swemu oblubieńcowi Józefowi, udała się z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (por. Mt 2, 13-15). Z tą samą wiarą szła za nauczającym Panem i pozostała z Nim aż do Golgoty (por. J 19, 25-27). W wierze Maryja cieszyła się owocami zmartwychwstania Jezusa i zachowując w swoim sercu wszelkie wspomnienia (por. Łk 2, 19.51), przekazała je Dwunastu, którzy byli zgromadzeni z Nią w Wieczerniku, aby otrzymać Ducha Świętego (por. Dz 1, 14; 2, 1-4).

 Bogurodzico Maryjo, Pani z Jasnej Góry Matko Zawierzenia stajemy świadome troski którą Kościół zlecił nam w naszym powołaniu – modlitwy i apostolstwa dla polskich emigrantów a co staje się echem słów zawartych w dokumentach Soboru Watykańskiego II, które przypomiał Papież Benedykt XVI w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta:

«Kościół kroczy razem z całą ludzkością» (n. 40), dlatego «radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych; i nie ma nic prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby oddźwięku w ich sercu»

Dlatego stajemy przed Tobą Matko, która poznałaś lęk życia na obcej Ziemi, doświadczyłaś wyobcowania i trudu wchodzenia w nowe środowisko, troski o codzienność niekoniecznie spotykającą się z życzliwością otoczenia, tęsknoty za rodzinnym domem i tak wielu jeszcze przeżyć i trudności związanych z emigracją, a które są nam tak bardzo bliskie i znane… Ty znasz los, serce i  historię każdego polskiego emigranta dlatego z głębi naszych serc dziś szczególnie prosimy:

– by nasi bracia mimo różnorakich doświadczeń, trudności i zranień jakich doświadczyli na emigracji nie oddalali się od Twego Syna i od Jego Kościoła

– Pani Jasnogórska ocal i umocnij ich wiarę posyłając im wiele dobrych i świętych kapłanów oraz sióstr,

– Królowo Polonii wyproś im głód Słowa Bożego i pragnienia życia dla Twego Syna, które nada sens i wartość ich codziennemu zmaganiu się z emigracyjnym życiem

– Matko Słowa Bożego rozbudź w każdym dziecku naszej polskiej ziemi wiarę Ojców naszych i poszanowanie dla historii i tradycji narodowych, którą będą z troską przekazywali młodemu pokoleniu budując w nich poczucie tożsamości bez względu na to gdzie się urodzili i jakie obywatelstwo noszą.

– Maryjo szczególnym płaszczem swej matczynej opieki otocz wszystkich, których emigracja pogrążyła w uzależnienia alkoholizmu, narkomanii i braku poczucia godności dziecka Bożego,

– Zawierzamy Ci wszystkie rodziny rozbite wskutek emigracji, matki i ojców samotnie wychowujących dzieci – utul ich płacz, smutek i brak poczucia bezpieczeństwa…

– Wyproś naszym braciom zmarłym na emigracji dar nieba i przebywania z Tobą i Twoim Synem w Niebieskiej Ojczyźnie

Maryjo «życie jest niczym żegluga po morzu historii, często w ciemnościach i burzy, w której wyglądamy gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. Jezus Chrystus Twój Syn jest światłem słońcem, które wzeszło nad wszystkimi ciemnościami historii. Aby jednak do Niego dotrzeć, potrzebujemy bliższych świateł – ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła, i w ten sposób pozwalają nam orientować się w naszej przeprawie», dlatego prosimy Cię wypraszaj u swego Syna dar nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych wśród Polonii, by nie zabrakło młodych ludzi o szlachetnym sercu gotowych na ofiarę za zbawienie dusz, które giną na wychodźctwie.

MARYJO KRÓLOWO POLSKI JESTEM PRZY TOBIE, PAMIĘTAM, CZUWAM….