Pielgrzymka z Phoenix do Ziemi Świętej

Posted on Oct 6, 2012

Pielgrzymka z Phoenix do Ziemi Świętej

W dniach od 24 września do 6 października Sr. Kornelia Walkusz wraz z grupą parafian pielgrzymowała do Ziemi Świętej i Jordanii.  Pielgrzymi ogromnie zmęczeni, ale pełni duchowych przeżyć powrócili do ziemi arizońskiej, która w swojej roślinnej szacie podobna jest do Ziemi świetej.