Spotkanie sióstr z Ks. Biskupem

Posted on Mar 31, 2012

Spotkanie sióstr z Ks. Biskupem

30 marca 2012 w domu zakonnym Sióstr Benedyktynek w Oak Forest odbyło się kolejne już spotkanie polskich sióstr pracujących na terenie Archidiecezji Chicago z Ks. Biskupem Andrzejem Wypych. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. celebrowaną przez Ks. Biskupa oraz Ks. Kazimierza Garbacz – dyrektora biura archidiecezjalnego ds. Katolików z Europy. Po wspólnej modlitwie rozpoczęło się świętowanie przy stole połączone z omawianiem ważnych spraw dotyczących posługi sióstr, propozycji działania zwiększających owocność naszych misji, wniosków i perspektyw na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyły siostry z kilku zgromadzeń: Benedyktynki, Albertynki, Nazaretanki, Zmartwychwstanki, Dominikanki, Loretanki i najliczniej – Misjonarki Chrystusa Króla. Odpowiedzialną za spotkanie z ramienia archidiecezji była siostra Joan McGlinchey MSC, która również była obecna na spotkaniu.

oak-forest-1

Picture 1 of 22