Modlitwy – powołanie

Posted on Mar 31, 2012

Modlitwy – powołanie

Modlitwa o powołanie zakonne

O Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty jesteś Bogiem mądrości i rady, Ty patrzysz w serce moje i widzisz, jak bardzo pragnę poświęcić się Tobie na zawsze w życiu zakonnym. Racz mi wskazać wspólnotę zakonną, w której mógłbym Cię kochać coraz więcej i wierniej służyć Tobie i Kościołowi. Spraw, abym umiał korzystać z rady ludzi doświadczonych i wiernych swemu powołaniu. Abym coraz lepiej rozumiał łaskę powołania do życia zakonnego i przez wierność Twemu miłosnemu wezwaniu odważnie sie do niego przygotowywał. Za przyczyną Matki Boskiej Dobrej Rady i Świętych moich Patronów daj mi poznać do jakiego zakonu chcesz mnie powołać. Amen.

Modlitwa o rozeznanie swojego powołania

Boże, stworzyłeś mnie do szczęścia. Pomóż mi je odnaleźć i wybrać to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Wskaż mi drogę, którą mam kroczyć. Chcę pójść za Twoim głosem, bo wiem, że mnie kochasz i pragniesz mojego szczęścia.

Panie, przede mną życie, pozwól mi oddać je dobrej sprawie. Przede mną droga, pomóż mi odnaleźć tę właściwą. Przede mną wybór, daj mi odwagę i zaufanie Tobie.