Posługa Imigranci – Imigrantom

Posted on Feb 10, 2012

Posługa Imigranci – Imigrantom

Czym jest Posluga Imigranci-Imigrantom?

Archidiecezjalny program Poslugi Imigranci-Imigrantom (PIIM) daje Polskim imigrantom w ich wspólnotach parafialnych możliwość połączenia wiary z konkretnym życiem jako imigranci w Stanach Zjednoczonych. Wierzacy ktorzy maja możliwość oraz są pobudzeni Duchem Bożym w odpowiedzi na wezwanie wynikajace z Sakramentu chrztu sw. angażują się w tą posługę na rzecz sprawiedliwości i pomocy, a po etapie ich przygotowania podejmują funkcjię liderów w swoich wspólnotach parafialnych.

Jaka jest wizja Imigranci-Imigrantom?

Jako Chrześcijanie w momencie chrztu sw. zostaliśmy powołani, aby służyć naszemu Boga i naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Posluga Imigranci-Imigrantom z punktu widzenia naszej wiary służy jako srodek pomocny w glębszym zrozumieniu rzeczywistości w jakiej żyjemy oraz pomocy tym z naszej społeczności imigrantów którzy konkretnie jej potrzebują. Tak więc Kościół poprzez tą posługę integruje i wspiera rodziny jak i calą Polską społecześć tu w Ameryce. Taka odpowiedz na ludzkie potrzeby, oraz pomoc w adaptacji jest biblijną odpowiedzią na Jezusa wezwanie do ewangelizacji tu i teraz.

Apostolat (I-I) sklada się z następujących elementów:

1.   Refleksja:  refleksja duchowo-teologiczna w oparciu o tekst biblijny, dzielenie sie

doswiadczeniami wiary, Katolicka Nauk Społeczna Kosciola, rekolekcje.

2.   Posługa:    apostolat PIIM dostarcza pomocy w następujący sposób:

A.  INFORMACJE: Na różne tematy związane ze sprawami imigrantów (praca, mieszkanie, przemoc w rodzinie, system obrony przed falszywym oskarzeniem) PIIM zespół oferuje stoly informacyjne w niedziele po mszy sw. lub warsztaty na ten temat.

B. TOWARZYSZENIE: lokalna grupa liderow (I-I) przy danej Polskiej parafii określa-znajduje rodziny, które są w procesie deportacyjnym (najczesciej zatrzymane w areszcie), lub osoby samotne i zapewnia im moralne i duchowe wsparcie oraz pomaga przy organizowaniu pomocy materialnej, w miare swoich możliwosci. Wszystko to jest czynione w imieniu i na terenie parafii.

C.  ŚRODKI: Zespół I-I przy lokalnej parafii koordynuje wydarzenia, takie jak bezplatne badania lekarskie,  prezentacje i pomoc prawna tzw. Klinik Prawniczych oraz organizuje pomoc w takich sprawach jak wypełnianie rożnych formularzy, np. podatku dochodowego, jak rowniez pomaga w korzystaniu z innych pomocy i programow dostępnych czesto bezplatnie w Stanie Illinois.

3.   Dzialanie na rzecz Sprawiedliwości:  lokalny zespół liderow I-I koordynuje  udział na poziomie parafialnym w działaniach związanych z reformą imigracyjną lub innych kwestii dotyczących społeczności imigrantów, takich jak prawa pracownicze, sprawy mieszkaniowe, problemy z uzależnieniami oraz przemocy w rodzinie, itp.

4.  Formacja liderów: potencjalni liderzy wezmą udział w sesjach formacyjnych liderów, gdzie nauczą się przewodniczyć spotkaniom, organizować plan zajęć, przemawiać publicznie, itd Ministrowie są szkoleni, jak zorganizować spotkanie, opracować plan, publicznego przemawiania, pracy w zespole itp.

Które parafie biora udział w posludze PIIM?

Uczestnictwo obejmuje obecnie 52 parafie (Hiszpanskie) i 6 parafii Polskich. Ponad 400 liderów na terenie Archidiecezji Chicago którzy zostali przeszkoleni do tej posługi rozpoczęli już tę posługę w swoich parafiach jako reprezentanci parfialni  Immigranci–Immigrantom (I-I). Ich aktywność sprzyja lepszej koordynacji w  organizowaniu pomocy potrzebujacym parafianom.

 Co jest potrzebne z mojej strony, abym się zaangażować w ta poslugę w mojej parafii?

Zwracamy się z prośbą do duszpasterzy aby zobowiązali się do pomocy w promocji tej poslugi jak rownież w promowaniu potencjalnych kandydatow na liderów w ich parafii. Zachecamy także do udziału w tej posłudze oraz do wspierania tych osób i udostepnienie wszelkiej możliwej pomocy tak w czasie szkolenia jak i wdrażania do tej poslugi.

Liderów, natomiast, prosimy aby zechcieli zobowiązać się do 9-tygodniowego szkolenia a następnie do pełnego udziału (w miare indywidualnych możliwosci) w tej posłudze jako integralnej części życia parafii.

 Jakich zobowiązań podejmuje się potencjalny lider poslugi parafialnej  Imigranci-Imigrantom?

Reprezentant Poslugi parafialnej I-I, który jest również uważany za wolontariusza, zobowiązuje się do udziału w serii 9 szkoleń które zakonczone są rekolekcjami. Po ceremonii nadania pelnomocnictwa oraz certyfikatu, reprezentant zostanie włączona/y do zespołu przedstawicieli-liderów prowadzących oraz koordynujących niektórymi z następujących działań: stoły niedzielne z informacami, warsztaty na różne tematy, zakres usług z dziedzin (Opieki Zdrowia, Klinik Prawniczych, pomocy np. w wypełnianiu rożnych formularzy, jak rownież w korzystaniu z innych pomocy i programow dostępnych w Stanie Illinois.), towarzyszenie lub inna pomoc rodzinom w procesie deportacji, akcje i inne działania na rzecz sprawiedliwości dla imigrantów. Ponadto, członkowie ci będą również zachęcali do uczestnictwa w inicjatywach archidiecezjalnych, inicjatywach miedzywyznaniowych i religijnych, lokalnych, regionalnych czy ogólnopaństwowych organizacjach pracujących nad sprawami socjalnymi dotyczącymi imigrantów.

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Marian Wolski
(773) 775-5378 lub 1(773) 732-6521
email: mwolski@archchicago.org