Modlitwy Zgromadzenia

Posted on Jan 11, 2012

Modlitwy Zgromadzenia

Duchu Święty, który ożywiasz i przenikasz wszystko, co istnieje, prosimy, przybądź na nasze wołanie i napełnij nas swoją mocą. Rozpal nas ogniem Twojej miłości i w nim spalaj nasz egoizm i pychę. Spraw, by całe nasze Zgromadzenie w Tobie stanowiło jedno, by każda z nas zarówno w kraju jak i za granicą była uległa Twoim natchnieniom.
Amen.

Chryste, nasz Panie i Królu, dziękujemy Tobie za dar powołania do życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej. Królu Miłości, od Ciebie pragniemy uczyć się życia czystego, ubogiego i posłusznego. Prosimy, byś Ty sam udzielał nam potrzebnych mocy i światła w zdążaniu drogą powołania. Spraw, byśmy ponad wszystko ceniły ten wielki dar wybrania i wdzięcznym sercem wielbiły Ciebie, Króla wieków. Amen.

Najlepsza Matko nasza, Maryjo, Królowo Zgromadzenia naszego, zwróć swoje dobre oczy na naszą rodzinę zakonną. Wspieraj ją, udoskonalaj i zachowuj w przyszłości. Niech się zawsze odznacza żywą wiarą w miłości, czystości, ubóstwie, posłuszeństwie, modlitwie i poświęceniu się dla braci naszych za granicą. O Pośredniczko nasza, Nadziejo nasza, bądź z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Panie Jezu Chryste, Ty w znaku Serca swego objawiasz światu odwieczną miłość Ojca i darzysz miłością ludzkość, którą odkupiłeś przez śmierć i zmartwychwstanie. Wiemy, że niczym nie jesteśmy w stanie odwdzięczyć się Twej bezgranicznej miłości. Ale wiemy też, Panie, że cieszy Cię każdy, choćby najmniejszy przejaw wdzięczności ludzkiego serca. Dlatego z całą ufnością wyrażamy Ci wdzięczność, oddając naszą rodzinę zakonną Tobie, jako Panu i Królowi naszemu. Przyjmij więc to wszystko, co nas jednoczy w zwartą społeczność, nasze życie, modlitwy i prace, osiągnięcia i wysiłki, nasze domy i wszystko to, czym się posługujemy. Przyjmij każdą z nas i utwierdzaj w miłości Twojej. Amen.

Bogurodzico, Matko nasza, Królowo Zgromadzenia naszego, wielbimy dobrego Boga, który w Duchu Świętym wyniósł Cię spośród wszystkich ludzi do wielkiej godności Matki Swego Syna i obdarzył Cię pełnią łaski. Synowi zaś Twojemu, Jezusowi, dziękujemy za to, że w ostatniej godzinie swego życia ustanowił Cię Matką Kościoła. Od tego bowiem momentu cały Kościół i każda Jego cząstka, ma prawo odwoływać się do Twego macierzyńskiego Serca. Zwracamy się więc i my, z głęboką ufnością do Ciebie Matko, powierzając Ci nasze Zgromadzenie i wszystkie Jego sprawy. Oczyść je z wszelkiej ludzkiej słabości i egoizmu, do naszej słabej wiary i miłości dodaj siłę Twojej miłości i wiary i oddaj Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, a przez Niego Bogu Ojcu, który z Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.