Modlitwy za Polonię

Posted on Jan 11, 2012

Modlitwy za Polonię

Panie Jezu, Pasterzu nasz, który przyszedłeś szukać i zbawiać wszystkich zaginionych, zlituj się nad braćmi naszymi, których zleciłeś naszej pieczy. Daj im odczuć głód Słowa Bożego oraz pragnienie życia w Tobie. I oni bowiem są Twoim ludem i niech Twoimi zostaną na wieki. Rozbudź w nich wiarę ojców i zgromadź ze wszystkich krańców ziemi w domu Ojca. Spraw też Panie, by braciom naszym nie zabrakło dobrych pasterzy gotowych nieustannie szukać zaginionych owiec. Tym zaś, którzy już są stróżami Twej owczarni daj siłę znosić ciężar dnia i spiekoty. Matko Jezusa, Królowo Polonii Zagranicznej i wszyscy święci polscy patronowie wstawiajcie się przed Panem za nami i za braćmi naszymi. Amen

Królu Wszechświata, przed Tobą wstawiamy się za polskich emigrantów, rozproszonych po wszystkich kontynentach. Pragniemy Cię przebłagać za ich niewierności i grzechy, które wciąż ranią Twą bezgraniczną miłość. Królu Miłosierdzia, prosimy, przebacz nam przewinienia, a łaską swoją wzmacniaj słabe siły, byśmy w każdy dzień tego nowego miesiąca w duchu miłości podejmowały wszelki trud i poświęcenie, by tylko wolę Bożą spełnić, w życiu zakonnym się uświęcić i Tobie, Boskiemu Oblubieńcowi, jak najwięcej dusz pozyskać. Amen.

Modlitwa do Madonny Migrantów

Dziewico, która towarzyszysz wygnańcom z ojczyzny na drogach świata w poszukiwaniu pracy i chleba. Ty także doświadczyłaś życia na wygnaniu. Prosimy Cię, spójrz z litością na naszą sytuację, błogosław tych, którzy nas goszczą, czuwaj nad tymi, którzy są w potrzebie i rozpaczy, oraz nad tymi, którzy ich braterstwo przyjmują, biorąc na siebie ich trudy i poty. Pomocy wierzących i Pocieszycielko strapionych, bądź miłościwą Matką temu, który jest zmuszony do wyjścia ze swojej ziemi w dalekie strony i żyje pragnąc pracy dla siebie i trapiąc się o swoich bliskich oraz często nie ma blisko siebie nikogo, kto zrozumie w pełni cierpienia, umocni siły i podniesie upadającego na duchu. Maryjo, w swoim miłosierdziu pokrzepiaj, w swojej matczynej trosce pospiesz z pomocą, a swoją modlitwą ochraniaj. Spraw, abyśmy wszyscy – my zrozpaczeni i nasze rodziny zatroskane o nas – jednakowo wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Spraw, abyśmy wędrowali w bojaźni Bożej, wierni Chrystusowi i Jego Kościołowi. Spraw, abyśmy radowali się owocami chrześcijańskiej sprawiedliwości i osiągnęli pokój oraz doskonałe szczęście na wieki. Amen. (Sł. Boży Pius XII)

Za zmarłych migrantów i emigrantów

Boże Ojcze, źródło i celu życia! Dla wielu naszych rodaków na migracji i emigracji pielgrzymka ziemska dobiegła końca w sposób nagły lub oczekiwany. Oni stanęli już przed Tobą jako Sędzią. Nie znamy ich losu po odejściu z tego świata. Niektórych nawet znaliśmy i dziwiliśmy się, że tak nagle, a mieli nawet piękne plany, których niestety niezrealizowali na ziemi. Boże, Twój plan zbawienia jest najwspanialszym planem dla każdego z nas. Obdarz nas mądrością przyjęcia Twojgo planu zbawienia nas i naszych najbliższych. Niech Twój plan wiecznego szczęścia stanie się naszym planem codziennego życia. Naszym zmarłym udziel miłosierdzia, aby oni mimo wielu popełnionych błędów nie zbłądzili jednak do Twego Domu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.