Departamenty i Agencje

Posted on Mar 15, 2011

Departamenty i Agencje

Departament Oświaty (ED)
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202
Telefon: 1-800-872-5327
Dla osób niedosłyszących: 1-800-437-0833
http://www.ed.gov
Komisja Równych Możliwości
Zatrudnienia (EEOC)
U.S. Equal Employment Opportunity Commission
1801 L Street NW
Washington, DC 20507
Telefon: 1-800-669-4000
Dla osób niedosłyszących: 1-800-669-6820
http://www.eeoc.gov
Departament Zdrowia i Usług Socjalnych (HHS)
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW
Washington, DC 20201
Telefon: 1-877-696-6775
http://www.hhs.gov
Departament Bezpieczeństwa
Narodowego (DHS)
U.S. Department of Homeland Security
Washington, DC 20528
http://www.dhs.gov
Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
Telefon: 1-800-375-5283
Dla osób niedosłyszących: 1-800-767-1833
http://www.uscis.gov
Urząd Celny i Straż Graniczna USA
(U.S. Customs and Border Protection, CBP)
Telefon: 202-354-1000
http://www.cbp.gov
Służby Imigracyjne i Celne USA
(U.S. Immigration and Customs
Enforcement, ICE)
http://www.ice.gov
Departament Mieszkalnictwa i Urbanistyki (HUD)
U.S. Department of Housing and Urban Development
451 7th Street SW
Washington, DC 20410
Telefon: 202-708-1112
Dla osób niedosłyszących: 202-708-1455
http://www.hud.gov
Departament Sprawiedliwości (DOJ)
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20530-0001
Telefon: 202-514-2000
http://www.usdoj.gov
Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS)
Telefon: 1-800-829-1040
Dla osób niedosłyszących: 1-800-829-4059
http://www.irs.gov
Komisja Poborowa (Selective Service System, SSS)
Registration Information Office
PO Box 94638
Palatine, IL 60094-4638
Telefon: 847-688-6888
Dla osób niedosłyszących: 847-688-2567
http://www.sss.gov
Administracja Ubezpieczeń Społecznych
(Social Security Administration, SSA)
Office of Public Inquiries
6401 Security Boulevard
Baltimore, MD 21235
Telefon: 1-800-772-1213
Dla osób niedosłyszących: 1-800-325-0778
http://www.socialsecurity.gov
http://www.segurosocial.gov/espanol/
DEPARTAMENTY I AGENCJE FEDERALNE
Departament Stanu (DOS)
U.S. Department of State
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Telefon: 202-647-4000
http://www.state.gov