"Wy jesteście specjalnie dla Polonii. Idźcie i miłością swoją rozpalajcie świat."

Nawet pośród najgłębszych ciemności, misjonarka jest tą, która kocha, ufa i wierzy...

O NAS

Jesteśmy zgromadzeniem misyjnym, które zostało założone w roku 1959 przez o. Ignacego Posadzego. Sercem naszego charyzmatu są Polacy wyjeżdżający ze swojego rodzinnego kraju i zamieszkujący różne zakątki świata. Hasło widniejące w herbie naszego zgromadzenia „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej” towarzyszy nam w codziennej pracy z naszymi rodakami i jest dla nas nieustannym przypomnieniem naszej misji, posłannictwa i celu naszego życia. Naśladując Chrystusa Króla, staramy się być znakiem we współczesnym świecie przez swoją postawę, strój zakonny, codzienną modlitwę i wykonywaną pracę. Nasza praca apostolska jest zróżnicowana, w zależności od środowiska polonijnego w danym kraju. Obecnie 100 Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracuje na placówkach polonijnych w różnych krajach świata. Pełnimy naszą misję posługując w Australii, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, na Białorusi, w Belgii, w Niemczech, na Węgrzech, w Grecji,  i we Włoszech. Swoje apostolskie posłannictwo wypełniamy poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą, katechizację, naukę języka polskiego, prowadzenie różnych grup duszpasterskich, zespołów dziecięcych i młodzieżowych, ożywianie życia duchowego i liturgicznego w parafiach. W Stanach Zjednoczonych Siostry prowadzą szkoły polskie, a także przedszkole dla dzieci z rodzin polonijnych. Włączamy się w opiekę nad rodzinami emigrantów, chorymi, starszymi i samotnymi Polakami. Posługujemy też w parafiach, pełnimy funkcję organistek i zakrystianek oraz pracujemy w biurach parafialnych, w kuchni.


NASZ BIULETYN

 

SŁÓWKO Z MORASKA – NR 1

DODATEK – USA I KANADA – NR 1


WIĘCEJ O NAS

 

Strona Zgromadzenia w Polsce

Strona Referatu Powołaniowego

Strona o Ojcu – Minuta z Ignacym

You Tube – Misjonarki dla Polonii

Strona Domu Rekolekcyjnego

Facebook Sióstr Misjonarek w USA


O ZAŁOŻYCIELU

Ojciec Ignacy Posadzy urodził się 17 lutego 1898 roku w Szadłowicach koło Inowrocławia. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W 1917 roku młody Ignacy zgłosił się do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Münster i Fuldzie. Jako student zetknął się z polskimi robotnikami sezonowymi w Niemczech, z ich problemami i opuszczeniem duchowym. Gromadził tych ludzi, pouczał, odprawiał dla nich nabożeństwa Słowa Bożego. Wtedy postanowił, że kiedy zostanie kapłanem, poświęci tym ludziom czas wakacyjny. Po wojnie wrócił do wolnej Polski. 19 lutego 1921 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kloske w Gnieźnie. W kolegiacie farnej w Poznaniu rozpoczął pracę duszpasterską. Zasłynął jako dobry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Po 3 latach został prefektem seminarium męskiego, potem żeńskiego. Od 1922 roku ksiądz Ignacy poświęcał czas wakacji Polakom – emigrantom, odwiedzając ośrodki polonijne w Europie i Azji Mniejszej, a 1929 roku w Brazylii, Argentynie i Urugwaju. O problemach emigracji polskiej pisał reportaże do gazet, zapoznając z problemem polskich emigrantów nasze społeczeństwo. Na polecenie ks. kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, przeprowadził inspekcję polskich placówek duszpasterskich w Brazylii, Argentynie i Urugwaju w latach 1930-31. Z tej podróży powstała książka „Drogą pielgrzymów”. W rok później został zaproszony przez księdza Prymasa do tworzenia zgromadzenia męskiego – Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Potulicach. Był jego długoletnim przełożonym. W czasie II wojny światowej, ukrywając się przed okupantem, utrzymywał łączność z rozproszonymi członkami Towarzystwa. Po odzyskaniu niepodległości, na polecenie księdza Prymasa, kierował księży Chrystusowców na Ziemie Odzyskane, aby tam organizowali życie Kościoła. Ojciec Ignacy, wierny inspiracjom kardynała Hlonda, przystąpił w 1958 roku do tworzenia żeńskiego zgromadzenia do pomocy duszpasterskiej księżom Towarzystwa Chrystusowego pracującym wśród Polonii. Nową wspólnotę zakonną erygował ksiądz arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański, dnia 21 listopada 1959 roku. Założyciel darzył ojcowską miłością Zgromadzenie Sióstr Misjonarek od początku jego istnienia. Po złożeniu rezygnacji z funkcji przełożonego Towarzystwa więcej troski i uwagi poświęcał Misjonarkom. Do końca swoich dni interesował się młodą wspólnotą i każdą Siostrą z osobna. Dnia 17 stycznia 1984 roku w Puszczykowie ojciec Ignacy zakończył swoją ziemską wędrówkę. Jego ciało spoczęło na miłostowskim cmentarzu w Poznaniu.  Na zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego – 20 stycznia 2007 roku, szczątki doczesne Sługi Bożego przeniesione zostały do kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.


FILM O OJCU IGNACYM

AKTUALNOŚCI

Spotkanie wielkanocne w Chicago

W wielkanocny Wtorek siostry z Chicago spotkały sie na comiesięcznym dniu skupienia połączonym z wie[...]

Dni formacyjne w Chicago

W dniach od 23 do 26 stycznia 2017 w domu rekolekcyjnym w Justice odbyły się dwie sesje formacyjne d[...]

IV Polonijny Orszak Trzech Króli w Chicago

W niedzielę 8 stycznia w Chicago odbył się IV Polonijny Orszak Trzech Króli. Chicagowski Orszak już [...]

Spotkanie świąteczne sióstr

W sobotę 7 stycznia 2017 w konwencie sióstr przy Parafii św. Ferdynanda miało miejsce świąteczne, op[...]

Opłatek polonijnych duszpasterzy

W czwartek 5 stycznia 2017 w Parafii św. Ferdynanda na tradycyjnym opłatku spotkali się duszpasterze[...]

Spotkania świąteczne w parafii św. Jakuba w Chicago

Wyprzedzając nieco czas Świąt Bożego Narodzenia, 17 grudnia, na świątecznym spotkaniu zebrali się Na[...]

Obchody Patronalnego Święta Zgromadzenia - Uroczystość Chrystusa Króla w Lombard

20 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla Siostry Misjonarki oraz Księża Chrystusowcy pracujący w C[...]

Jubileusz 100-lecia Parafii św. Konstancji

W niedzielę, 16 października 2016 Parafia św. Konstancji w Chicago obchodziła Jubileusz 100-lecia is[...]

Modlitwa z Kardynałem Gerhardem Muller w Parafii św. Ferdynanda

Matka Generalna wraz z Siostra Delegatką oraz siostrami pracującymi w Parafii św. Ferdynanda w dniu [...]

Pogrzeb mamy s. Kamilii

24 października 2016 r. zmarła śp. Anna Wojdyła, Mama s. Kamili. Polecajmy śp. Annę miłosiernemu Bog[...]

Koncert Zespołu "Młodzi Sercem" w Toronto

W niedzielę dnia 16 października 2016 zespół Młodzi Sercem wyruszył z koncertem do parafii Matki Boż[...]

Wizytacja kanoniczna Przełożonej Generalnej w USA i Kanadzie

W środę 5 paździrnika 2016 w konwencie przy Parafii św. Konstancji Siostry Misjonarki spotkały się n[...]

Wakacje z Bogiem dla młodzieży "Błogosławieni miłosierni"

Młodzież Parafii św. Ferdynanda oraz św. Konstancji uczestniczyła w tygodniowym wakacyjnym wypoczynk[...]